Committee Members List 2018

Mr. Susantha Rupasinghe

+94773243359


Mr. Jayalath Samantha

+94714874592


Mr. Sanath Nandana

+94718617229


Mr. Kulajith Liyanage

+94714419443


Mr. Lasantha Meenu

+94777685556


Mr. Srinath Banda

+94714283737


Mr. Manjula Senarathne

+94714801428


Mrs. Dhanushka Sandeepani

+94718039469


Mr. M.P. Walpola

+94714874592


Mr. Jagath Liyanage

+94778378294


Mr. Nishantha Pelawatte

+94718068265


Mr. Roshan Bandara

+94714265005


Mrs. Malkanthi Wijegunawardena

+94775559823


Mr. Mahesh Premawardena

+94714768232


Mr. Chandana Wedisinghe

+94714989966


Mr. Lal Dharmasiri

+94772812789


Mr. Kishan Amadoru

+94773623021


Mr. H.A.B.L. Rajarathne

+94711175815


Mrs. Ayesha Sanjeewani

+94703100287


Mr. Dhammika Ranasinghe

+94722289831